wykupić

wykupić (sie) – wykupić (pol.)

bezokolicznikwykupić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wykupia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wykupisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wykupi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wykupiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wykupicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wykupiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wykupiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wykupiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wykupiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wykupiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wykupiyliście; żeście wykupiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wykupiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wykupiyła żech; wykupiyłach; żech wykupiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wykupiyła żeś; wykupiyłaś; żeś wykupiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wykupiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wykupiyły my; my wykupiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wykupiyłyście; żeście wykupiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wykupiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wykupiyło żech; żech wykupiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wykupiyło żeś; żeś wykupiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wykupiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wykupiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wykupiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wykupiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wykupiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wykupiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wykupiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wykupiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wykupiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wykupiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wykupiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wykupiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wykupiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wykupiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wykupiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wykupiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wykup
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wykupi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wykupcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wykupiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wykupiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wykupiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wykupiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wykupiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wykupiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wykupiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wykupiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wykupiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wykupiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wykupiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wykupiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wykupiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wykupiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wykupiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wykupiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wykupiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wykupiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wykupiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wykupiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wykupiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wykupiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wykupiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wykupiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wykupiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wykupiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wykupiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wykupiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wykupiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wykupiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wykupiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywykupiōny
rzeczownik odczasown.wykupiyni
Rybnik

 

Idź warciyj po tyn chlyb, bo wiysz, że je sobota, aż niy wykupiōm.

Nikaj we sklpach niy ma ôctu. Ludzie ôgōrki zaprawiajōm a wykupiyli.

Dyć my sam przi ciebie wykupiymy cały tyn sklep.

Podej dalij…