wylazować

wylazować (sie) – wychodzić (pol.)

bezokolicznikwylazować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wylazuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wylazujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wylazuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wylazujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wylazujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wylazujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wylazowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wylazowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wylazowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wylazowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wylazowaliście; żeście wylazowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wylazowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wylazowała żech; wylazowałach; żech wylazowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wylazowała żeś; wylazowałaś; żeś wylazowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wylazowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wylazowały my; my wylazowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wylazowałyście; żeście wylazowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wylazowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wylazowało żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wylazowało żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wylazowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wylazowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wylazowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. mbōł wylazowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wylazowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wylazowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wylazowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wylazowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wylazowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wylazowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wylazowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wylazowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wylazowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wylazowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wylazowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wylazowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wylazuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wylazuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wylazujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wylazujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wylazowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wylazowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wylazowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wylazowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wylazowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wylazowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wylazowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wylazowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wylazowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wylazowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wylazowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wylazowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wylazowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wylazowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wylazowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wylazowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wylazowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wylazowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wylazowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wylazowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wylazowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wylazowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wylazowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wylazowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wylazowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wylazowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wylazowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wylazowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wylazowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wylazowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda wylazowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz wylazowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie wylazowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy wylazowali; bydymy wylazować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie wylazowali; bydziecie wylazować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm wylazowali; bydōm wylazować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda wylazowała; byda wylazować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz wylazowała; bydziesz wylazować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie wylazowała; bydzie wylazować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy wylazowały; bydymy wylazować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie wylazowały; bydziecie wylazować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm wylazowały; bydōm wylazować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda wylazowało; byda wylazować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz wylazowało; bydziesz wylazować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie wylazowało; bydzie wylazować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywylazowany
rzeczownik odczasown.wylazowani
Rybnik

 

Jo wylazuja z łōżka, a ty chcesz, to leż choćby i do połednia.

Pōdź wylazujymy sam z tego cuga, bo zaś za daleko zajadymy.

Wylazuj, a idź wrota ôtwiyrać.

 

Podej dalij…