wymacać

wymacać (sie) – wyczuć dotykiem palcōw (pol.)

bezokolicznikwymacać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wymacōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wymacosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wymaco
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wymacōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wymacocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wymacajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wymacoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wymacoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wymacoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wymacali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wymacaliście; żeście wymacali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wymacali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wymacała żech; wymacałach; żech wymacała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wymacała żeś; wymacałaś; żeś wymacała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wymacała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wymacały my; my wymacały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wymacałyście; żeście wymacały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wymacały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wymacało żech; żech wymacało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wymacało żeś; żeś wymacało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wymacało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wymacoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wymacoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wymacoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wymacali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wymacali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wymacali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wymacała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wymacała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wymacała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wymacały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wymacały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wymacały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wymacało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wymacało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wymacało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wymacej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wymaco
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wymacejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wymacajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wymacoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wymacoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wymacoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wymacali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wymacali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wymacali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wymacała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wymacała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wymacała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wymacały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wymacały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wymacały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wymacało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wymacało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wymacało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wymacoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wymacoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wymacoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wymacali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wymacali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wymacali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wymacała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wymacała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wymacała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wymacały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wymacały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wymacały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wymacało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wymacało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wymacało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywymacany
rzeczownik odczasown.wymacani
Rybnik

 

Niy poradza wymacać, czy ta kura mo jajco, abo ni.

Dzisiej żech zaś wymacoł tymu psowi klyszcza we sierści.

Podej dalij…