wymłōcić

wymłōcić (sie) – wymłōcić (pol.)

bezokolicznikwymłōcić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wymłōca
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wymłōcisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wymłōci
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wymłōcymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wymłōcicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wymłōcōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wymłōciōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wymłōciōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wymłōciōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wymłōciyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wymłōciyliście; żeście wymłōciyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wymłōciyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wymłōciyła żech; wymłōciyłach; żech wymłōciyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wymłōciyła żeś; wymłōciyłaś; żeś wymłōciyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wymłōciyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wymłōciyły my; my wymłōciyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wymłōciyłyście; żeście wymłōciyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wymłōciyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wymłōciyło żech; żech wymłōciyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wymłōciyło żeś; żeś wymłōciyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wymłōciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wymłōciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wymłōciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wymłōciōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wymłōciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wymłōciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wymłōciyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wymłōciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wymłōciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wymłōciyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wymłōciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wymłōciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wymłōciyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wymłōciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wymłōciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wymłōciyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wymłōć
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wymłōci
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wymłōćcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wymłōcōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wymłōciōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wymłōciōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wymłōciōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wymłōciyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wymłōciyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wymłōciyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wymłōciyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wymłōciyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wymłōciyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wymłōciyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wymłōciyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wymłōciyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wymłōciyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wymłōciyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wymłōciyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wymłōciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wymłōciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wymłōciōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wymłōciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wymłōciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wymłōciyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wymłōciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wymłōciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wymłōciyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wymłōciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wymłōciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wymłōciyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wymłōciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wymłōciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wymłōciyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywymłōcōny
rzeczownik odczasown.wymłōcyni
Rybnik

 

Jak wymłōcymy reż,to zaś trza bydzie ôwies siyc.

Piyrwej żniwowało sie cołki miesiōnc, a teraz kōmbajn wymłōci wszystko za pōł godziny .

Jak wymłōcymy, to ci powiym wiela my namłōciyli.

Podej dalij…