wyniyś

wyniyś (sie) – wynieść (pol.)

bezokolicznikwyniyś
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wyniesa
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wyniesiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wyniesie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wyniesymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wyniesiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wyniesōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wyniōs żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wyniōs żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wyniōs
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wyniōśli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wyniōśliście; żeście wyniōśli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wyniōśli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wyniōsła żech; wyniōsłach; żech wyniōsła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wyniōsła żeś; wyniōsłaś; żeś wyniōsła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wyniōsła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wyniōsły my; my wyniōsły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wyniōsłyście; żeście wyniōsły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wyniōsły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wyniōsło żech; żech wyniōsło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wyniōsło żeś; żeś wyniōsło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wyniōsło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wyniōs
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wyniōs
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wyniōs
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wyniōśli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wyniōśli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wyniōśli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wyniōsła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wyniōsła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wyniōsła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wyniōsły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wyniōsły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wyniōsły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wyniōsło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wyniōsło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wyniōsło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wyniyś
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wyniesie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wyniyście
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wyniesōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wyniōs bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wyniōs byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wyniōs by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wyniōśli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wyniōśli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wyniōśli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wyniōsła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wyniōsła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wyniōsła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wyniōsły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wyniōsły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wyniōsły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wyniōsło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wyniōsło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wyniōsło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wyniōs
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wyniōs
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wyniōs
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wyniōśli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wyniōśli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wyniōśli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wyniōsła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wyniōsła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wyniōsła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wyniōsły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wyniōsły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wyniōsły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wyniōsło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wyniōsło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wyniōsło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m.
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż.
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywyniesiōny
rzeczownik odczasown.wyniesiyni
Rybnik

 

Wyniyś te gorki hasi na dwōr, aż sie sam jeszcze co niy chyci ôd niego.

Jo żech  już te sōnki wyniōs na gōra.

Wyniyście tyn stōł na dwōr, a my weznymy stołki i tam se siednymy we ciyniu.

Podej dalij…