wypisować

wypisować (sie) – wypisywać (pol.)

bezokolicznikwypisować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wypisuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wypisujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wypisuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wypisujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wypisujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wypisujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wypisowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wypisowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wypisowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wypisowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wypisowaliście; żeście wypisowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wypisowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wypisowała żech; wypisowałach; żech wypisowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wypisowała żeś; wypisowałaś; żeś wypisowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wypisowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wypisowały my; my wypisowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wypisowałyście; żeście wypisowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wypisowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wypisowało żech; żech wypisowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wypisowało żeś; żeś wypisowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wypisowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wypisowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wypisowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wypisowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wypisowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wypisowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wypisowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wypisowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wypisowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wypisowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wypisowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wypisowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wypisowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wypisowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wypisowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wypisowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wypisuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wypisuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wypisujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wypisujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wypisowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wypisowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wypisowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wypisowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wypisowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wypisowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wypisowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wypisowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wypisowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wypisowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wypisowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wypisowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wypisowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wypisowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wypisowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wypisowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wypisowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wypisowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wypisowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wypisowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wypisowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wypisowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wypisowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wypisowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wypisowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wypisowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wypisowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wypisowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wypisowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wypisowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda wypisowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz wypisowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie wypisowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy wypisowali; bydymy wypisować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie wypisowali; bydziecie wypisować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm wypisowali; bydōm wypisować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda wypisowała; byda wypisować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz wypisowała; byda wypisować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie wypisowała; bydzie wypisować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy wypisowały; bydymy wypisować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie wypisowały; bydziecie wypisować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm wypisowały; bydōm wypisować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda wypisowało; byda wypisować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz wypisowało; bydziesz wypisować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie wypisowało; bydzie wypisować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywypisowany
rzeczownik odczasown.wypisowani
Rybnik

 

Co ôni sam za gupoty wypisujōm w tych gazetach.

Jo dycko wypisuja te same nōmery, jak posywōm totka, ale ôni mie nigdy niy poradzōm cylnyć.

 

 

Podej dalij…