wypłacać

wypłacać (sie) – wypłacać (pol.)

bezokolicznikwypłacać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wypłacōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wypłacosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wypłaco
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wypłacōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wypłacocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wypłacajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wypłacoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wypłacoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wypłacoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wypłacali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wypłacaliście; żeście wypłacali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wypłacali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wypłacała żech; wypłacałach; żech wypłacała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wypłacała żeś; wypłacałaś; żeś wypłacała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wypłacała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wypłacały my; my wypłacały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wypłacałyście; żeście wypłacały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wypłacały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wypłacało żech; żech wypłacało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wypłacało żeś; żeś wypłacało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wypłacało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wypłacoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wypłacoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wypłacoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wypłacali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wypłacali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wypłacali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wypłacała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wypłacała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wypłacała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wypłacały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wypłacały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wypłacały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wypłacało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wypłacało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wypłacało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wypłacej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wypłaco
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wypłacejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wypłacajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wypłacoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wypłacoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wypłacoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wypłacali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wypłacali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wypłacali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wypłacała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wypłacała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wypłacała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wypłacały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wypłacały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wypłacały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wypłacało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wypłacało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wypłacało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wypłacoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wypłacoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wypłacoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wypłacali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wypłacali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wypłacali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wypłacała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wypłacała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wypłacała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wypłacały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wypłacały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wypłacały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wypłacało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wypłacało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wypłacało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda wpłacoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz wypłacoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie wypłacoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy wypłacali; bydymy wypłacać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie wypłacali; bydziecie wupłacać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm wypłacali; bydōm wypłacać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda wypłacała; byda wypłacać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz wypłacała; bydziesz wypłacać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie wypłacała; bydzie wypłacać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy wpłacały; bydymy wpłacać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie wypłacały; bydziecie wypłacać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm wypłacały; bydōm wypłacać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda wypłacało; byda wypłacać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz wypłacało; bydziesz wypłacać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie wypłacało; bydzie wypłacać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywypłacany
rzeczownik odczasown.wypłacani
Rybnik

 

Niy wypłacej piniyndzy z banku, bo jo żech ci je dłōżna, tōż ci wrōca.

Jo dycko we wypłata wypłacōm wszystki piniōndze z kōnta, a  niy trzimia ich we banku.

Na co to chcesz wypłacać te piniōndze, dyć sam jeszcze mosz dwiesta złotych?

 

Podej dalij…