wypłowieć

wypłowieć – wyplowieć (pol.)

bezokolicznikwypłowieć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wypłowia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wypłowisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wypłowi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wypłowiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wypłowicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wypłowiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wypłowioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wypłowioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wypłowioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wypłowieli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wypłowieliście; żeście wypłowieli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wypłowieli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wypłowiała żech; wypłowiałach; żech wypłowiała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wypłowiała żeś; wypłowiałaś; żeś wypłowiała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wypłowiała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wypłowiały my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wypłowiałyście; żeście wypłowiały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wypłowiały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wypłowiało żech; żech wypłowiało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wypłowiało żeś; żeś wypłowiało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wypłowiało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wypłowioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wypłowioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wypłowioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wypłowieli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wypłowieli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wypłowieli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wypłowiała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wypłowiała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wypłowiała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wypłowiały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wypłowiały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wypłowiały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wypłowiało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wypłowiało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wypłowiało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wypłowiyj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wypłowi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wypłowiyjcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wypłowiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wypłowioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wypłowioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wypłowioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wypłowieli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wypłowieli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wypłowieli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wypłowiała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wypłowiała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wypłowiała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wypłowiały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wypłowiały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wypłowiały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wypłowiało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wypłowiało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wypłowiało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wypłowioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wypłowioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wypłowioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wypłowieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wypłowieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wypłowieli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wypłowiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wypłowiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wypłowiała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wypłowiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wypłowiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wypłowiały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wypłowiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wypłowiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wypłowiało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywypłowiōny
rzeczownik odczasown.wypłowiyni
Rybnik

 

Te forhangi całe wypłowiały na słōncu, trza bydzie kupic jaki inksze.

Te plastykowe stołki na zegrodzie całe wypłowiały na tym słōńcu.

 

Podej dalij…