wypruć

wypruć (sie) – wypruć (pol.)

bezokolicznikwypruć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wypruja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wyprujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wypruje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wyprujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wyprujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wyprujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wypruł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wypruł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wypruł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wypruli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wypruliście; żeście wypruli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wypruli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wypruła żech; wyprułach; żech wypruła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wypruła żeś; wyprułaś; żeś wypruła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wypruła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wypruły my; my wypruły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wyprułyście; żeście wypruły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wypruły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wypruło żech; żech wypruło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wypruło żeś; żeś wypruło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wypruło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wypruł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wypruł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wypruł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wypruli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wypruli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wypruli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wypruła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wypruła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wypruła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wypruły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wypruły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wypruły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wypruło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wypruło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wypruło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wypruj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wypruje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wyprujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wyprujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wypruł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wypruł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wypruł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wypruli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wypruli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wypruli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wypruła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wypruła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wypruła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wypruły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wypruły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wypruły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wypruło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wypruło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wypruło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wypruł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wypruł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wypruł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wypruli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wypruli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wypruli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wypruła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wypruła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wypruła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wypruły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wypruły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wypruły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wypruło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wypruło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wypruło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywypruty
rzeczownik odczasown.wypruci
Rybnik

 

Wypruj se tyn rajfeszlos, to ci wszyja nowy.

Jo ci wypruja tyn pelc z tego mantla.

Wypruł mi sie cały rynkow z mantla, jak żech pociōngła.

 

Podej dalij…