wypuścić

wypuścić (sie) – wypuścić (pol.)

bezokolicznikwypuścić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wypuszcza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wypuścisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wypuści
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wypuszczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wypuścicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wypuszczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wypuściōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wypuściōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wypuściōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wypuściyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wypuściyliście; żeście wypuściyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wypuściyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wypuściyła żech; wypuściyłach; żech wypuściyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wypuściyła żeś; wypuściyłaś; żeś wypuściyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wypuściyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wypuściyły my; my wypuściyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wypuściyłyście; żeście wypuściyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wypuściyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wypuściyło żech; żech wypuściyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wypuściyło żeś; żeś wypuściyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wypuściyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wypuściōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wypuściōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wypuściōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wypuściyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wypuściyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wypuściyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wypuściyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wypuściyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wypuściyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wypuściyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wypuściyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wypuściyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wypuściyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wypuściyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wypuściyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wypuść
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wypuści
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wypuśćcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wypuszczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wypuściōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wypuściōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wypuściōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wypuściyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wypuściyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wypuściyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wypuściyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wypuściyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wypuściyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wypuściyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wypuściyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wypuściyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wypuściyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wypuściyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wypuściyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wypuściōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wypuściōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wypuściōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wypuściyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wypuściyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wypuściyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wypuściyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wypuściyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wypuściyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wypuściyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wypuściyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wypuściyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wypuściyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wypuściyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wypuściyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywypuszczōny
rzeczownik odczasown.wypuszczyni
Rybnik

 

Wypuść tego psa na dwōr.

Kery zaś wypuściōł te kury?

Wypuszcza na chwila te gynsi, niech se podziubiōm trowy.

Tego Wicynta musieli wypuścić z heresztu, bo zaś sie sam ôtok krynciōł.

 

 

Podej dalij…