wyrobiać

wyrobiać – rozrabiać, psocić (pol.)

bezokolicznikwyrobiać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wyrobiōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wyrobiosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wyrobio
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wyrobiōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wyrobiocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wyrobiajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wyrobioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wyrobioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wyrobioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wyrobiali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wyrobialiście; żeście wyrobiali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wyrobiali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wyrobiała żech; wyrobiałach; żech wyrobiała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wyrobiała żeś; wyrobiałaś; żeś wyrobiała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wyrobiała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wyrobiały my; my wyrobiały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wyrobiałyście; żeście wyrobiały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wyrobiały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wyrobiało żech; żech wyrobiało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wyrobiało żeś; żeś wyrobiało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wyrobiało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wyrobioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wyrobioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wyrobioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wyrobiali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wyrobiali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wyrobiali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wyrobiała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wyrobiała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wyrobiała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wyrobiały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wyrobiały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wyrobiały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wyrobiało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wyrobiało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wyrobiało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wyrobiej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wyrobio
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wyrobiejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wyrobiajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wyrobioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wyrobioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wyrobioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wyrobiali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wyrobiali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wyrobiali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wyrobiała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wyrobiała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wyrobiała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wyrobiały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wyrobiały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wyrobiały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wyrobiało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wyrobiało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wyrobiało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wyrobioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wyrobioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wyrobioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wyrobiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wyrobiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wyrobiali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wyrobiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wyrobiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wyrobiała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wyrobiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wyrobiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wyrobiały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wyrobiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wyrobiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wyrobiało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda wyrobioł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz wyrobioł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie wyrobioł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy wyrobiali; bydymy wyrobiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie wyrobiali; bydziecie wyrobiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm wyrobiali; bydōm wyrobiać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda wyrobiała; byda wyrobiać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz wyrobiała; bydziesz wyrobiać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie wyrobiała; bydzie wyrobiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy wyrobiały; bydymy wyrobiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie wyrobiały; bydziecie wyrobiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm wyrobiały; bydōm wyrobiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda wyrobiało; byda wyrobiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz wyrobiało; bydziesz wyrobiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie wyrobiało; bydzie wyrobiać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.wyrobiani
Rybnik

 

Jak bydziesz tak wyrobioł, to pudziesz zarozki spać.

Kery sam tak wyrobio?

Niy wyrobiejcie tak, bo tata śpi.

 

Podej dalij…