wyrobić

wyrobić (sie) – wyrobić, zużyć (pol.)

bezokolicznikwyrobić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wyrobia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wyrobisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wyrobi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wyrobiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wyrobicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wyrobiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wyrobiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wyrobiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wyrobiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wyrobiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wyrobiyliście; żeście wyrobiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wyrobiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wyrobiyła żech; wyrobiyłach; żech wyrobiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wyrobiyła żeś; wyrobiyłaś; żeś wyrobiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wyrobiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wyrobiyły my; my wyrobiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wyrobiyłyście; żeście wyrobiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wyrobiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wyrobiyło żech; żech wyrobiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wyrobiyło żeś; żeś wyrobiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wyrobiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wyrobiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wyrobiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wyrobiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wyrobiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wyrobiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wyrobiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wyrobiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wyrobiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wyrobiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wyrobiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wyrobiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wyrobiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wyrobiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wyrobiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wyrobiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wyrōb
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wyrobi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wyrōbcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wyrobiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wyrobiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wyrobiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wyrobiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wyrobiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wyrobiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wyrobiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wyrobiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wyrobiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wyrobiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wyrobiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wyrobiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wyrobiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wyrobiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wyrobiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wyrobiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wyrobiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wyrobiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wyrobiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wyrobiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wyrobiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wyrobiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wyrobiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wyrobiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wyrobiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wyrobiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wyrobiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wyrobiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wyrobiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wyrobiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wyrobiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywyrobiōny
rzeczownik odczasown.wyrobiyni
Rybnik

POL: (1) wyrobić, np. dokmenty; (2) zużyć coś , resztę materiału.

 

SI: Dyć wyrōb se ta legitymacyjo, co bydziesz mōg jeździc za pōł darmo.

PL: Wyrób sobie wreszcie tę legitymację, żeby móc jeździć za pół ceny.

 

SI: Musza se wyrobić nowy paszport, bo tyn stary już je niyważny.

PL: Musze wyrobić sobie nowy paszport, bo ten stary jest już nieważny.

 

SI: Muszymy wyrobić reszta cymyntu, coby nōm bez zima niy stword.

PL: Musimy zużyć resztę cementu, żeby nam się nie zbrylił zimą.

 

SI: Jo żech wczora wyrobiōł reszta gipsu, tōż trza kupić nowo paczka.

PL: Wyrobiłem wczoraj resztę gipsu, więc trzeba kupić nową paczkę.

 

 

 

 

 

Podej dalij…