wyrznyć

wyrznyć (sie) – wyciąć (pol.)

bezokolicznikwyrznyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wyrzna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wyrzniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wyrznie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wyrznymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wyrzniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wyrznōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wyrznōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.yrznōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wyrznōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wyrzli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wyrzliście; żeście wyrzli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wyrzli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wyrzła żech; wyrzłach; żech wyrzła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wyrzła żeś; wyrzłaś; żeś wyrzła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wyrzła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wyrzły my; my wyrzły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wyrzłyście; żeście wyrzły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wyrzły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wyrzło żech; żech wyrzło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wyrzło żeś; żeś wyrzło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wyrzło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wyrznōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wyrznōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wyrznōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wyrzli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wyrzli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wyrzli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wyrzła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wyrzła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wyrzła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wyrzły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wyrzły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wyrzły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wyrzło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wyrzło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wyrzło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wyrznij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wyrznie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wyrznijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wyrznōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wyrznōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wyrznōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wyrznōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wyrzli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wyrzli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wyrzli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wyrzła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wyrzła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wyrzła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wyrzły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wyrzły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wyrzły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wyrzło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wyrzło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wyrzło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wyrznōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wyrznōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wyrznōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wyrzli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wyrzli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wyrzli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wyrzła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wyrzła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wyrzła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wyrzły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wyrzły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wyrzły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wyrzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wyrzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wyrzło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywyrznyty
rzeczownik odczasown.wyrznyci
Rybnik

POL: czytaj: wyr-znyć

 

Musisz sam wyrznyć te krze, bo za chwila zarosnōm na pōł placu.    (cz: wyr-znyć)

Wejź a wyrznij sam te pokrziwy.    (cz: wyr-znij)

Na jesiyń wyrznymy ta staro gruszka, a posadzymy jaki inkszy strōmik.   (cz: wyr-znymy)

 

Podej dalij…