wyskać

wyskać – wyć, pokrzykiwać (pol.)

bezokolicznikwyskać
aspektniedok.
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wyskali my
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wyskały my; my wyskały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wyskałyście; żeście wyskały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wyskaliście; żeście wyskali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wyskali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wyskały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wyskoł żech
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wyskało żech; żech wyskało
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wyskała żech; wyskałach; żech wyskała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wyskoł żeś
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wyskało żeś; żeś wyskało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wyskała żeś; wyskałaś; żeś wyskała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wyskoł
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wyskało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wyskała
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie wyskała; bydzie wyskać
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz wyskoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie wyskali; bydziecie wyskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy wyskali; bydymy wyskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm wyskali; bydōm wyskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy wyskały; bydymy wyskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie wyskały; bydziecie wyskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm wyskaly; bydōm wyskać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda wyskała; byda wyskać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie wyskoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda wyskało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda wyskało; byda wyskać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz wyskało; bydziesz wyskać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie wyskało; bydzie wyskać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz wyskała; bydziesz wyskać
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wyskōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wyskocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wyskajōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wysko
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wyskōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wyskosz
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wyskały
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wyskali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wyskali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wyskały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wyskali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wyskały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wyskoł
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wyskało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wyskała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wyskoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wyskało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wyskała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wyskoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wyskało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wyskała
imies. przym. biernywyskany
imies. przym. czynny-
rzeczownik odczasown.wyskani
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wyskali
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wyskały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wyskali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wyskały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wyskali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wyskały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wyskoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wyskało
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wyskała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wyskoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wyskało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wyskała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wyskoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wyskało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wyskała
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wyskali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wyskały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wyskali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wyskały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wyskali by
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wyskały by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wyskała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wyskoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wyskało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wyskoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wyskało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wyskała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wyskało by
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wyskoł by
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wyskała by
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wyskejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wyskajōm
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wysko
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wyskej
Rybnik

 

Niy wystej tak, bo niy tacy, jak ty już sam byli.

Cōż tak wyskosz.

Bydzisz wyskała do czasu.

 

Podej dalij…