wysłōchać

wysłōchać (sie) – wysłuchać (pol.)

bezokolicznikwysłōchać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wysłōchōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wysłōchosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wysłōcho
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wysłōchōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wysłōchocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wysłōchajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wysłōchoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wysłōchoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wysłōchoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wysłōchali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wysłōchaliście; żeście wysłōchali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wysłōchali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wysłōchała żech; wysłōchałach; żech wysłōchała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wysłōchała żeś; wysłōchałaś; żeś wysłōchała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wysłōchała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wysłōchały my; my wysłōchały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wysłōchałyście; żeście wysłōchały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wysłōchały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wysłōchało żech; żech wysłōchało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wysłōchało żeś; żeś wysłōchało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wysłōchało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wysłōchoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wysłōchoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wysłōchoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wysłōchali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wysłōchali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wysłōchali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wysłōchała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wysłōchała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wysłōchała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wysłōchały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wysłōchały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wysłōchały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wysłōchało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś posłōchało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wysłōchało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wysłōchej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wysłōcho
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wysłōchejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wysłōchajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wysłōchoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wysłōchoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wysłōchoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wysłōchali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wysłōchali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wysłōchali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wysłōchała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wysłōchała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wysłōchała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wysłōchały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wysłōchały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wysłōchały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wysłōchało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wysłōchało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wysłōchało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wysłōchoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wysłōchoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wysłōchoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wysłōchali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wysłōchali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wysłōchali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wysłōchała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wysłōchała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wysłōchała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wysłōchały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wysłōchały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wysłōchały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wysłōchało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wysłōchało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wysłōchało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywysłōchany
rzeczownik odczasown.wysłōchani
Rybnik

 

Starzik poradzōm kożdego wysłōchać, a potym zrobiōm swoji.

To je tako klachula, ôna dycko wysłōcho, co godōmy, a potym leci z tym po wsi.

Ty przejedziesz sōmsiadowi bez pole, a jo zaś potym wysłōchōm jego narzykanio.

 

 

Podej dalij…