wystoć

wystoć – wycierpieć, przeżyć (pol.)

bezokolicznikwystoć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wystoja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wystojisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wystoji
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wystojymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wystojicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wystojōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wystoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wystoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wystoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wystoli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wystoliście; żeście wystoli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wystoli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wystoła żech; wystołach; żech wystoła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wystoła żeś; wystołaś; żeś wystoła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wystoła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wystoły my; my wystoły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wystołyście; żeście wystoły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wystoły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wystoło żech; żech wystoło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wystoło żeś; żeś wystoło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wystoło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wystoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wystoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wystoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wystoli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wystoli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wystoli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wystoła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wystoła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wystoła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wystoły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wystoły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wystoły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wystoło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wystoło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wystoło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wystōj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wystoji
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wystōjcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wystojōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wystoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wystoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wystoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wystoli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wystoli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wystoli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wystoła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wystoła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wystoła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wystoły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wystoły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wystoły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wystoło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wystoło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wystoło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wystoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wystoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wystoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wystoli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wystoli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wystoli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wystoła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wystoła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wystoła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wystoły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wystoły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wystoły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wystoło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wystoło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wystoło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.wystoci
Rybnik

 

Wiela my sam wystoli bez ta wojna, jak nas sam bōmbardyrowali, a musieli my sie kryć po pywnicach.

Co ta biydno baba wystoji przi tymu ôżyrokowi.

Co jo już wystoł skuli tego chorōbska, to wy niy mocie pojyncio.

Podej dalij…