wyszkrōbiōny

wyszkrōbiōny – wykrochmalony (pol.)

imiesłów przymiotn. biernywyszkrōbiōny
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...wyszkrōbiōny
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...wyszkrōbiōno
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...wyszkrōbiōne
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... wyszkrōbiōni; wyszkrōbiōne
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...wyszkrōbiōne
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...wyszkrōbiōnego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...wyzkrōbiōnej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...wyszkrōbiōnego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...wyszkrōbiōnych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...wyszkrōbiōnych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...wyszkrōbiōnymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...wyszkōbiōnej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... wyszkrōbiōnymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... wyszkrōbiōnym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
wyszkrōbiōnym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...wyszkrōbiōnego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... wyszkrōbiōny
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..wyszkrōbiōno
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... wyszkrōbiōne
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
wyszkrōbiōnych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... wyszkrōbiōne
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
wyszkrōbiōnym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...wyszkrōbiōnōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...wyszkrōbiōnym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...wyszkrōbiōnymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...wyszkrōbiōnymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...wyszkrōbiōnym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..wyszkrōbiōnej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...wyszkrōbiōnym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...wyszkrōbiōnych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...wyszkrōbiōnych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...wyszkrōbiōny
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...wyszkrōbiōno
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... wyszkrōbiōne
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...wyszkrōbiōni; wyszkrōbiōne
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...wyszkrōbiōne
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

 

SI: W tych wyszkrōbiōnych poszwach niy poradza spać, bo mie to tak dropie a żgo.

PL: W tej wykrochmalonej pościeli nie potrafię spać, bo mnie to tak drapie i kłuje.

 

SI: Te wyszkrōbiōne serwety musza jeszcze wymanglować a wybiglować na kolynda.

PL: Te wykrochmalone obrusy muszę jeszcze wymaglować i wyprasować na kolędę.

 

Podej dalij…