wyszmyrglować

wyszmyrglować (sie) – wyszlifować (pol.)

bezokolicznikwyszmyrglować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wyszmyrgluja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wyszmyrglujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wyszmyrgluje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wyszmyrglujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wyszmyrglujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wyszmyrglujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wyszmyrglowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wyszmyrglowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wyszmyrglowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wyszmyrglowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wyszmyrglowaliście; żeście wyszmyrglowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wyszmyrglowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wyszmyrglowała żech; wyszmyrglowałach; żech wyszmyrglowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wyszmyrglowała żeś; wyszmyrglowałaś; żeś wyszmyrglowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wyszmyrglowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wyszmyrglowały my; my wyszmyrglowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wyszmyrglowałyście; żeście wyszmyrglowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wyszmyrglowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wyszmyrglowało żech; żech wyszmyrglowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wyszmyrglowało żeś; żeś wyszmyrglowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wyszmyrglowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wyszmyrglowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wyszmyrglowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wyszmyrglowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wyszmyrglowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wyszmyrglowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wyszmyrglowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wyszmyrglowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wyszmyrglowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wyszmyrglowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wyszmyrglowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wyszmyrglowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wyszmyrglowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wyszmyrglowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wyszmyrglowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wyszmyrglowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wyszmyrgluj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wyszmyrgluje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wyszmyrglujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wyszmyrglujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wyszmyrglowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wyszmyrglowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wyszmyrglowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wyszmyrglowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wyszmyrglowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wyszmyrglowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wyszmyrglowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wyszmyrglowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wyszmyrglowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wyszmyrglowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wyszmyrglowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wyszmyrglowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wyszmyrglowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wyszmyrglowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wyszmyrglowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wyszmyrglowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wyszmyrglowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wyszmyrglowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wyszmyrglowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wyszmyrglowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wyszmyrglowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wyszmyrglowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wyszmyrglowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wyszmyrglowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wyszmyrglowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wyszmyrglowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wyszmyrglowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wyszmyrglowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wyszmyrglowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wyszmyrglowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywyszmyrglowany
rzeczownik odczasown.wyszmyrglowani
Rybnik

POL: wyszlifować szlifierką.

 

Wejź szmyrgel a wyszmyrgluj sam te ciōmpy po szwajsowaniu.

Te szplitry sam trza wyszmyrglować, aż kery pazury niy rozerznie.     (cz: rozer-znie)

Mosz to tak poszwajsowane a wyszmyrglowane, co ani niy poznosz, kaj to było szwajsowane.

Podej dalij…