wysznupać

wysznupać (sie) – wyszukac, wywęszyć (pol.)

bezokolicznikwysznupać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wysznupia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wysznupiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wysznupie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wysznupiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wysznupiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wysznupiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wysznupoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wysznupoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wysznupoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wysznupali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wysznupaliście; żeście wysznupali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wysznupali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wysznupała żech; wysznupałach; żech wysznupała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wysznupała żeś; wysznupałaś; żeś wysznupała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wysznupała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wysznupały my; my wysznupały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wysznupałyście; żeście wysznupały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wysznupały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wysznupało żech; żech wysznupało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wysznupało żeś; żeś wysznupało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wysznupało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wysznupoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wysznupoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wysznupoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wysznupali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wysznupali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wysznupali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wysznupała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wysznupała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wysznupała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wysznupały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wysznupały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wysznupały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wysznupało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wysznupało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wysznupało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wysznupej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wysznupie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wysznupejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wysznupiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wysznupoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wysznupoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wysznupoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wysznupali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wysznupali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wysznupali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wysznupała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wysznupała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wysznupała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wysznupały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wysznupały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wysznupały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wysznupało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wysznupało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wysznupało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wysznupoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wysznupoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wysznupoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wysznupali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wysznupali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wysznupali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wysznupała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wysznupała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wysznupała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wysznupały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wysznupały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wysznupały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wysznupało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wysznupało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wysznupało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywysznupany
rzeczownik odczasown.wysznupani
Rybnik

 

Jo żech to już tak skryła, ta gorzoła, a ty strupie jeszcze żeś to bōł znod a wyżar.

Bezmała ta staro Sowino sie ôtok kajś w lesie straciyła, ale jakiś pies jōm wysznupoł.

Skryj ta szekulada kaj, co jōm zaroz dziecka niy wysznupiōm.

Podej dalij…