wyszywać

wyszywać (sie) – haftować (pol.)

bezokolicznikwyszywać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wyszywōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wyszywosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wyszywo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wyszywōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wyszywocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wyszywajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wyszywoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wyszywoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wyszywoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wyszywali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wyszywaliście; żeście wyszywali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wyszywali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wyszywała żech; wyszywałach; żech wyszywała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wyszywała żeś; wyszywałaś; żeś wyszywała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wyszywała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wyszywały my; my wyszywały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wyszywałyście; żeście wyszywały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wyszywały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wyszywało żech; żech wyszywało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wyszywało żeś; żeś wyszywało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wyszywało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wyszywoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wyszywoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wyszywoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wyszywali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wyszywali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wyszywali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wyszywała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wyszywała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wyszywała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wyszywały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wyszywały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wyszywały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wyszywało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wyszywało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wyszywało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wyszywej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wyszywo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wyszywejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wyszywajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wyszywoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wyszywoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wyszywoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wyszywali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wyszywali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wyszywali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wyszywała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wyszywała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wyszywała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wyszywały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wyszywały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wyszywały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wyszywało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wyszywało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wyszywało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wyszywoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wyszywoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wyszywoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wyszywali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wyszywali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wyszywali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wyszywała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wyszywała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wyszywała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wyszywały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wyszywały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wyszywały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wyszywało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wyszywało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wyszywało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda wyszywoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz wyszywoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie wyszywoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy wyszywali; bydymy wyszywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie wyszywali; bydziecie wyszywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm wyszywali; bydōm wyszywać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda wyszywała; byda wyszywać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz wyszywała; bydziesz wyszywać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie wyszywała; bydzie wyszywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy wyszywały; bydymy wyszywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie wyszywały; bydziecie wyszywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm wyszywały; bydōm wyszywać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda wyszywało; byda wyszywać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz wyszywało; bydziesz wyszywać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie wyszywało; bydzie wyszywać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywyszywany
rzeczownik odczasown.wyszywani
Rybnik

Bez zima wieczorami rada wyszywōm serwety kordōnkym.

Starka dycko wyszywali piykne serwetki.

Jo poradza wyszywać roztomante serwety, ale niy mōm na to czasu.

 

 

Podej dalij…