wytresyrować

wytresyrować (sie) – wytresować (pol.)

bezokolicznikwytresyrować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wytresyruja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wytresyrujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wytresyruje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wytresyrujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wytresyrujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wytresyrujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wytresyrowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wytresyrowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wytresyrowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wytresyrowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wytresyrowaliście; żeście wytresyrowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wytresyrowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wytresyrowała żech; wytresyrowałach; żech wytresyrowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wytresyrowała żeś; wytresyrowałaś; żeś wytresyrowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wytresyrowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wytresyrowały my; my wytresyrowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wytresyrowałyście; żeście wytresyrowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wytresyrowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wytresyrowało żech; żech wytresyrowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wytresyrowało żeś; żeś wytresyrowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wytresyrowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wytresyrowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wytresyrowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wytresyrowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wytresyrowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wytresyrowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wytresyrowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wytresyrowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wytresyrowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wytresyrowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wytresyrowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wytresyrowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wytresyrowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wytresyrowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wytresyrowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wytresyrowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wytresyruj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wytresyruje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wytresyrujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wytresyrujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wytresyrowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wytresyrowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wytresyrowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wytresyrowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wytresyrowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wytresyrowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wytresyrowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wytresyrowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wytresyrowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wytresyrowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wytresyrowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wytresyrowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wytresyrowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wytresyrowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wytresyrowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wytresyrowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wytresyrowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wytresyrowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wytresyrowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wytresyrowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wytresyrowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wytresyrowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wytresyrowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wytresyrowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wytresyrowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wytresyrowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wytresyrowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wytresyrowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wytresyrowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wytresyrowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywytresyrowany
rzeczownik odczasown.wytresyrowani
Rybnik

 

Ziguś bezmała tak wytresyrowol tego swojigo psa, że mu ze taszōm po piwo loce.

Muszymy wytresyrowac tego psa tak, co sōm bydzie wylazowoł z chałupy, a niy bydzie nas budziōł we nocy.

Jo żech se wytresyrowoł psa tam, że bez ôbujka idzie mi kole nogi a niy uciecze.

Podej dalij…