wyuczyć

wyuczyć  (sie) – zdobyć zawōd, umiejętność (pol.)

bezokolicznikwyuczyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wyucza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wyuczysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wyuczy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wyuczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wyuczycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wyuczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wyuczōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wyuczōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wyuczōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wyuczyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nauczyliście; żeście wyuczyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wyuczyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wyuczyła żech; wyuczyłach; żech wyuczyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wyuczyła żeś; wyuczyłaś; żeś wyuczyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wyuczyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wyuczyły my; my wyuczyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wyuczyłyście; żeście wyuczyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wyuczyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wyuczyło żech; żech wyuczyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wyuczyło żeś; żeś wyuczyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wyuczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wyuczōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wyuczōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wyuczōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wyuczyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wyuczyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wyuczyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wyuczyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wyuczyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wyuczyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wyuczyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wyuczyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wyuczyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wyuczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wyuczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wyuczyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wyucz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wyuczy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wyuczcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wyuczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wyuczōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wyuczōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wyuczōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wyuczyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wyuczyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wyuczyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wyuczyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wyuczyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wyuczyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wyuczyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wyuczyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wyuczyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wyuczyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wynauczyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wyuczyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wyuczōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wyuczōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by yuczōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wyuczyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wyuczyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wyuczyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wyuczyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wyuczyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wyuczyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wyuczyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wyuczyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wyuczyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wyuczyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wyuczyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wyuczyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywyuczōny
rzeczownik odczasown.wyuczyni
Rybnik

POL: zdobyć zawód, jakąś nowa umiejętność.

 

Tyn Fridek ôd Zyty bōł sie wyuczōł za kowola, a terozki niy mo roboty.

Jak sie wyuczysz za tego malyrza, to nōm bydziesz potym izby biylōł.

Jo żech sie była wyuczyła za kucharka, a terazki robia za szwoczka.

 

Podej dalij…