wywelować

wywelować (sie) – wybrać w wyborach, wylosować (pol.)

bezokolicznikwywelować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wyweluja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wywelujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wyweluje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wywelujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wywelujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wywelujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wywelowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wywelowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wywelowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wywelowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wywelowaliście; żeście wywelowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wywelowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wywelowała żech; wywelowałach; żech wywelowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wywelowała żeś; wywelowałaś; żeś wywelowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wywelowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wywelowały my; my wywelowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wywelowałyście; żeście wywelowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wywelowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wywelowało żech; żech wywelowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wywelowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wywelowało żeś; żeś wywelowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wywelowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wywelowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wywelowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wywelowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wywelowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wywelowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wywelowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wywelowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wywelowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wywelowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wywelowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wywelowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wywelowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wywelowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wywelowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wyweluj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wyweluje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wywelujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wywelujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wywelowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wywelowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wywelowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wywelowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wywelowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wywelowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wywelowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wywelowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wywelowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wywelowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wywelowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wywelowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wywelowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wywelowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wywelowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wywelowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wywelowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wywelowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wywelowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wywelowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wywelowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wywelowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wywelowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wywelowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wywelowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wywelowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wywelowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wywelowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wywelowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wywelowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywywelowany
rzeczownik odczasown.wywelowani
Rybnik

POL: (1) wybrać w wyborach kogoś; (2) wylosować.

 

Tako władza ludzie wywelowali, tōz tako mōmy.

Ty wyweluj piynć kartōw, a jo tyż wyweluja piynć.

Ôdpisz we wieczōr, jaki wywelowali nōmery we totku.

 

Podej dalij…