wywiōrka

wywiōrka – wiewiórka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…wywiōrka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…wywiōrki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…wywiōrce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…wywiōrka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...wywiōrkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…wywiōrce
Wołacz l. poj. Ty…wywiōrko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…wywiōrki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…wywiōrek; wywiōrkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…wywiōrkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…wywiōrki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…wywiōrkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…wywiōrkach
Wołacz l. mn. Wy…wywiōrki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Wywiōrki locōm po strōmach a snoszōm ôrzechy na zima.

Skōnd sam je tela wywiōrek z tym parku?

Podziwej sie, jak tam wywiōrka skocze po strōmie.

 

Podziel się…