wyzdrowieć

wyzdrowieć – wyzdrowieć (pol.)

bezokolicznikwyzdrowieć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wyzdrowia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wyzdrowisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wyzdrowi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wyzdrowiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wyzdrowicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wyzdrowiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wyzdrowioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wyzdrowioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wyzdrowioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wyzdrowieli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wyzdrowieliście; żeście wyzdrowieli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wyzdrowieli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wyzdrowiała żech; wyzdrowiałach; żech wyzdrowiała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wyzdrowiała żeś; wyzdrowiałaś; żeś wyzdrowiała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wyzdrowiała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wyzdrowiały my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wyzdrowiałyście; żeście wyzdrowiały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wyzdrowiały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wyzdrowiało żech; żech wyzdrowiało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wyzdrowiało żeś; żeś wyzdrowiało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wyzdrowiało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wyzdrowioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wyzdrowioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wyzdrowioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wyzdrowieli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wyzdrowieli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wyzdrowieli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wyzdrowiała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wyzdrowiała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wyzdrowiała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wyzdrowiały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wyzdrowiały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wyzdrowiały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wyzdrowiało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wyzdrowiało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wyzdrowiało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wyzdrowiyj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wyzdrowi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wyzdrowiyjcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wyzdrowiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wyzdrowioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wyzdrowioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wyzdrowioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wyzdrowieli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wyzdrowieli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wyzdrowieli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wyzdrowiała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wyzdrowiała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wyzdrowiała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wyzdrowiały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wyzdrowiały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wyzdrowiały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wyzdrowiało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wyzdrowiało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wyzdrowiało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wyzdrowioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wyzdrowioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wyzdrowioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wyzdrowieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wyzdrowieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wyzdrowieli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wyzdrowiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wyzdrowiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wyzdrowiała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wyzdrowiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wyzdrowiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wyzdrowiały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wyzdrowiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wyzdrowiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wyzdrowiało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywyzdrowiōny
rzeczownik odczasown.wyzdrowiyni
Rybnik

 

Jak wyzdrowisz, to pojadymy możno do starki we niedziela.

Ziguś bōł ôtok taki chory, ale już bezmała wyzdrowioł.

Ôbiecała żech se, że jak wyzdrowia, to pojada latoś na pōnć na Anaberg.

Podej dalij…