wziōnś za swe

wziōnś za swe – adoptować (pol.)

bezokolicznikwziōnś za swe
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wezna za swe
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.weźniesz za swe
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.weźnie za swe
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.weznymy za swe
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.weźniecie za swe
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.weznōm za swe
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wziōn żech za swe
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wziōn żeś za swe
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wziōn za swe
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wziyni my za swe
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wziyniście za swe; żeście wziyni za swe
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wziyni za swe
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wziyna żech za swe; wziynach za swe; żech wziyna za swe
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wziyna żeś za swe; wziynaś za swe; żeś wziyna za swe
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wziyna za swe
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wziyny my za swe; my wziyny za swe
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wziynyście za swe; żeście wziyny za swe
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wziyny za swe
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wziyno żech za swe; żech wziyno za swe
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wziyno żeś za swe; żeś wziyno za swe
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wziyno za swe
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wziōn za swe
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wziōn za swe
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wziōn za swe
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wziyni za swe
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wziyni za swe
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wziyni za swe
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wziyna za swe
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wziyna za swe
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wziyna za swe
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wziyny za swe
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wziyny za swe
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wziyny za swe
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wziyno za swe
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wziyno za swe
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wziyno za swe
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wejź za swe
tr. rozk. l. poj 3. os.niech weźnie za swe
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wejźcie za swe
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech weznōm za swe
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wziōn bych za swe
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wziōn byś za swe
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wziōn by za swe
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wziyni by my za swe
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wziyni byście za swe
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wziyni by za swe
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wziyna bych za swe
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wziyna byś za swe
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wziyna by za swe
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wziyny by my za swe
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wziyny byście za swe
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wziyny by za swe
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wziyno bych za swe
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wziyno byś za swe
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wziyno by za swe
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wziōn za swe
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wziōn za swe
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wziōn za swe
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wziyni za swe
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wziyni za swe
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wziyni za swe
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wziyna za swe
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wziyna za swe
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wziyna za swe
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wziyny za swe
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wziyny za swe
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wziyny za swe
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wziyno za swe
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wziyno za swe
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wziyno za swe
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywziynty za swe
rzeczownik odczasown.wziynci za swe
Rybnik

 

Ôni niy mieli swojich dzieci, tōż se wziyni za swe z dōmu dziecka.

Myśleli my, coby se  wziōnś za swe dziecko z dōmu dziecka.

My se go wziyni za swe, bo jego mama umrzyła.

 

 

 

Podej dalij…