wziōnś

wziōnś (sie) – wziąć (pol.)

bezokolicznikwziōnś
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wezna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.weźniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.weźnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.weznymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.weźniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.weznōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wziōn żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wziōn żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wziōn
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wziyni my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wziyniście; żeście wziyni
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wziyni
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wziyna żech; wziynach; żech wziyna
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wziyna żeś; wziynaś; żeś wziyna
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wziyna
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wziyny my; my wziyny
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wziynyście; żeście wziyny
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wziyny
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wziyno żech; żech wziyno
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wziyno żeś; żeś wziyno
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wziyno
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wziōn
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wziōn
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wziōn
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wziyni
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wziyni
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wziyni
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wziyna
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wziyna
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wziyna
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wziyny
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wziyny
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wziyny
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wziyno
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wziyno
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wziyno
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wejź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech weźnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wejźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech weznōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wziōn bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wziōn byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wziōn by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wziyni by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wziyni byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wziyni by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wziyna bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wziyna byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wziyna by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wziyny by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wziyny byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wziyny by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wziyno bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wziyno byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wziyno by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wziōn
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wziōn
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wziōn
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wziyni
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wziyni
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wziyni
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wziyna
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wziyna
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wziyna
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wziyny
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wziyny
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wziyny
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wziyno
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wziyno
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wziyno
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywziynty
rzeczownik odczasown.wziynci
Rybnik

 

Wejź se paryzol, bo tam sie jakoś mroczy.

Jo se wezna ta ksiōnzka ôd ciebie, a jak poczytōm, to ci jōm wrōca.

Kery mi zaś sam wziōn ta gazeta?

 

Podej dalij…