zabity

zabity – zabity (pol.)

przymiotnikzabity
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...zabity
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...zabito
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...zabite
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... zabici; zabite
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...zabite
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...zabitego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...zabitej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...zabitego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...zabitych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...zabitych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...zabitymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...zabitymu
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... zabitymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... zabitym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
zabitym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...zabitego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... zabity
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..zabito
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... zabite
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
zabitych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... zabite
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
zabitym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...zabitōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...zabitym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...zabitymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...zabitymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...zabitym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..zabitej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...zabitym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...zabitych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...zabitych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...zabity
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...zabito
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... zabite
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...zabici; zabite
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...zabity
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

 

SI: Mōmy zabite prosia, tōż narobiyli my trocha wōsztu.

PL: Mamy ubite prosię, więc wyrobiliśmy trochę kiełbasy.

 

SI: Nasz starzik bōł zabity pod Stalingradym.

PL: Nasz dziadek poległ pod Stalinogrodem.

 

Podej dalij…