zachciywać sie

zachciywać sie – mieć zachciankę (pol.)

bezokolicznikzachciywać sie
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zachciywo mi sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zachciywo ci sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zachciywo mu sie; zachciywo ji sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zachciywo nōm sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zachciywo wōm sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zachciywo im sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zachciywało mi sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zachciywało ci sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zachciywało mu sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zachciywało nōm sie
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zachciywało wōm sie
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zachciywało im sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zachciywało mi sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zachciywało ci sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zachciywało ji sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zachciywało nōm sie
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zachciywało wōm sie
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zachciywało im sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zachciywało mi sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zachciywało ci sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zachciywało mu sie
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.było mi sie zachciywało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
było ci sie zachciywało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.było mu sie zachciywało
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. było nōm sie zachciywało
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. było wōm sie zachciywało
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.było im sie zachciywało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.było mi sie zachciało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. było ci sie zachciywało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.było ji sie zachciywało
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. było nōm sie zachciywało
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
było wōm sie zachciywało
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.było im sie zachciywało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było mi sie zachciywało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było ci sie zachciywało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było mu sie zachciywało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . niech ci sie zachciywo
tr. rozk. l. poj 3. os.niech mu sie zachciywo; niech ji sie zachciywo
tr. rozk. l. mn. 1. os.
tr. rozk. l. mn. 2. os.niech wōm sie zachciywo
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech im sie zachciywo
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zachciywało by mi sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zachciywało by ci sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zachciywało by mu sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zachciywało by nōm sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zachciywało by wōm sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zachciywało by im sie
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zachciywało by mi sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zachciywało by ci sie

tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zachciywało by ji sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zachciywało by nōm sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zachciywało by wōm sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zachciywało by im sie
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zachciywało by mi sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zachciywało by ci sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zachciywało by mu sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. zachciywało by nōm sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zachciywało by wōm sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zachciywalo by im sie
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zachciywało by nōm sie
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.zachciywało by wōm sie
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zachciywało by nōm sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zachciywało by mi sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zachciywało by ci sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. zachciywało by ji sie
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.zachciywało by nōm sie
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.zachciywało by wōm sie
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. zachciywało by im sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. zachciywało by mi sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. zachciywało by ci sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zachciywało by mu sie
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. bydzie mi sie zachciywało
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydzie ci sie zachciywało
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie mu sie zachciywało
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydzie nōm sie zachciywało
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydzie wōm sie zachciywało
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydzie im sie zachciywało
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.bydzie mi sie zachciywało
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydzie ci sie zachciywało
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ji sie zachciywało
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydzie nōm sie zachciywało
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydzie wōm sie zachciywało
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydzie im sie zachciywało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. bydzie mi sie zachciywało
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydzie ci sie zachciywało
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie ji sie zachciywało
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny
rzeczownik odczasown.zachciywani sie
Rybnik

 

Ciebie sie dycko zachciywo tego, czego niy mōmy.

 

Podej dalij…