zaciepany

zaciepany – zarzucony (pol)

imiesłów przymiotn. bierny
zaciepany
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...zaciepany
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...zaciepano
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...zaciepane
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... zaciepani; zaciepane
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...zaciepane
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...zaciepanego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...zaciepanej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...zaciepanego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...zaciepanych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...zaciepanych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...zaciepanymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...zaciepanej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... zaciepanymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... zaciepanym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
zaciepanym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...zaciepanego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... zaciepany
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..zaciepano
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... zaciepane
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
zaciepanych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... zaciepane
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
zaciepanym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...zaciepanōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...zaciepanym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...zaciepanymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...zaciepanymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...zaciepanym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..zaciepanej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...zaciepanym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...zaciepanych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...zaciepanych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...zaciepany
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...zaciepano
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... zaciepane
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...zaciepani; zaciepane
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...zaciepane
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

POL:  zarzucony, poprzez wielokrotne rzucenie czegoś na wierzch.

 

SI: Te rynkawiczki na pewno kajś bydōm zaciepane w kōncie.

PL: Te rękawiczki na pewno gdzieś będą zarzucone w kącie.

 

SI: Te bole sōm tam zaciepane na spodku, tōż trza sie jakoś ku nim dostać.

PL: Te grube deski są tam zarzucone na spodzie, więctrzeba się jakoś do nich dostać.

Podej dalij…