zaciś

zaciś (sie) – zapchać, zacisnać (pol.)

bezokolicznikzaciś
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zacisna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zaciśniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zaciśnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zacisnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zaciśniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zacisnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zacis żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zacis żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zacis
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zaciśli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zaciśliście; żeście zaciśli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zaciśli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zacisła żech; zacisłach; żech zacisła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zacisła żeś; zacisłaś; żeś zacisła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zacisła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zacisły my; my zacisły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zacisłyście; żeście zacisły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zacisły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zacisło żech; żech zacisło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zacisło żeś; żeś zacisło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zacisło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zacis
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zacis
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zacis
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zaciśli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zaciśli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zaciśli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zacisła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zacisła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zacisła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zacisły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zacisły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zacisły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zacisło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zacisło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zacisło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zaciś
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zaciśnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zaciście
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zacisnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zacis bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zacis byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zacis by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zaciśli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zaciśli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zaciśli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zacisła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zacisła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zacisła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zacisły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zacisły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zacisły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zacisło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zacisło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zacisło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zacis
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zacis
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zacis
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zaciśli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zaciśli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zaciśli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zacisła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zacisła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zacisła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zacisły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zacisły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zacisły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zacisło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zacisło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zacisło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzacisnyty
rzeczownik odczasown.zacisnyci
Rybnik

 

Zacisnymy tego grata na plac, a dōmy mu na dzisiej pokōj.

Musisz wziōnś bajscangi a zacisnyć te ôczko, aż ci sie zaś niy ôdhoczy.

Dostol żech pana we kole, tōż musioł żech go zaciś dudōm.

 

 

Podej dalij…