zaciskać

zaciskać (sie) – zapychać, zaciskać (pol.)

bezokolicznikzaciskać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zaciskōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zaciskosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zacisko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zaciskōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zaciskocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zaciskajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zaciskoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zaciskoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zaciskoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zaciskali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zaciskaliście; żeście zaciskali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zaciskali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zaciskała żech; zaciskałach; żech zaciskała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zaciskała żeś; zaciskałaś; żeś zaciskała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zaciskała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zaciskały my; my zaciskały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zaciskałyście; żeście zaciskały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zaciskały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zaciskało żech; żech zaciskało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zaciskało żeś; żeś zaciskało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zaciskało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zaciskoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zaciskoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zaciskoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zaciskali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zaciskali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zaciskali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zaciskała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zaciskała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zaciskała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zaciskały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zaciskały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zaciskały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zaciskało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zaciskało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zaciskało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zaciskej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zacisko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zaciskejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zaciskajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zaciskoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zaciskoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zaciskoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zaciskali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zaciskali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zaciskali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zaciskała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zaciskała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zaciskała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. zaciskały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zaciskały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zaciskały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zaciskało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zaciskało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zaciskało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zaciskoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zaciskoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zaciskoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zaciskali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zaciskali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zaciskali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zaciskała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zaciskała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zaciskała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zaciskały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zaciskały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zaciskały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zaciskało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zaciskało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zaciskało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda zaciskoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz zaciskoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie zaciskoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy zaciskali; bydymy zaciskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie zaciskali; bydziecie zaciskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm zaciskali; bydōm zaciskać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda zaciskała; byda zaciskać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz zaciskała; bydziesz zaciskać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie zaciskała; bydzie zaciskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy zaciskały; bydymy zaciskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie zaciskały; bydziecie zaciskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm zaciskały; bydōm zaciskać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda zaciskało; byda zaciskać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz zaciskało; bydziesz zaciskać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie zaciskało; bydzie zaciskać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzaciskany
rzeczownik odczasown.zaciskani
Rybnik

 

 

Podej dalij…