zaciyc

zaciyc (sie) – zacieknąć (pol.)

bezokolicznikzaciyc
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zaciecza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zacieczesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zaciecze
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zacieczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zacieczecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zacieczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zaciyk żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zaciyk żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zaciyk
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zaciykli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zaciykliście; żeście zaciykli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zaciykli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zaciykła żech; zaciykłach; żech zaciykła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zaciykła żeś; zaciykłaś; żeś zaciykła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zaciykła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zaciykły my; my zaciykły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zaciykłyście; żeście zaciykły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zaciykły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zaciykło żech; żech zaciykło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zaciykło żeś; żeś zaciykło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zaciykło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zaciyk
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zaciyk
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zaciyk
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zaciykli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zaciykli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zaciykli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zaciykła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zaciykła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zaciykła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zaciykły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zaciykły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zaciykły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zaciykło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zaciykło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zaciykło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zaciycz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zaciecze
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zaciyczcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zacieczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zaciyk bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zaciyk byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zaciyk by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zaciykli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zaciykli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zaciykli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zaciykła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zaciykła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zaciykła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zaciykły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zaciykły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zaciykły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zaciykło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zaciykło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zaciykło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zaciyk
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zaciyk
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zaciyk
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zaciykli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zaciykli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zaciykli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zaciykła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zaciykła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zaciykła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zaciykły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zaciykły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zaciykły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zaciykło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zaciykło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zaciykło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzacieczōny
rzeczownik odczasown.zacieczyni
Rybnik

 

Zaciykło mi sam kajś na pod papa a zrobiōł sie flek  na gipsdece.

Trza przikryć plałōm tyn dach, aż tam kaj niy zaciecze do izbōw, podwiym niy polepiymy tej nowej papy.

 

Podej dalij…