zacznyć

zacznyć (sie) –  zacząć (pol.)

bezokolicznikzacznyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zaczna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zaczniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zacznie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zacznymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zaczniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zacznōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zacznōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zacznōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zacznōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zaczli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zaczliście; żeście zaczli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zaczli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zaczła żech; zaczłach; żech zaczła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zaczła żeś; zaczłaś; żeś zaczła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zaczła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zaczły my; my zaczły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zaczłyście; żeście zaczły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zaczły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zaczło żech; żech zaczło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zaczło żeś; żeś zaczło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zaczło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zacznōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zacznōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zacznōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zaczli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zaczli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zaczli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zaczła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zaczła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zaczła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zaczły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zaczły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zaczły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zaczło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zaczło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zaczło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zacznij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zacznie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zacznijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zacznōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zacznōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zacznōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zacznōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zaczli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zaczli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zaczli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zaczła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zaczła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zaczła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zaczły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zaczły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zaczły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zaczło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zaczło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zaczło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zacznōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zacznōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zacznōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zaczli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zaczli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zaczli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zaczła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zaczła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zaczła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zaczły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zaczły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zaczły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zaczło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zaczło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zaczło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzacznyty
rzeczownik odczasown.zacznyci
Rybnik

 

Kej ujca niy ma, tōż zacznymy te betōngowani bez niego.

Na wiosna zaczna jeździć na kole.

Latoś zacznōn żech sie uczyć godać po niymiecku.

Podej dalij…