zaczynać

zaczynać (sie)  – zaczynać (pol.)

bezokolicznikzaczynać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zaczynōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zaczynosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zaczyno
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zaczynōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zaczynocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zaczynajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zaczynoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zaczynoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zaczynoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zaczynali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zaczynaliście; żeście zaczynali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zaczynali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zaczynała żech; zaczynałach; żech zaczynała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zaczynała żeś; zaczynałaś; żeś zaczynała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zaczynała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zaczynały my; my zaczynały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zaczynałyście; żeście zaczynały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zaczynały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zaczynało żech; żech zaczynało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zaczynało żeś; żeś zaczynało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zaczynało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zaczynoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zaczynoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zaczynoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zaczynali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zaczynali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zaczynali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zaczynała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zaczynała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zaczynała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zaczynały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zaczynały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zaczynały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zaczynało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zaczynało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zaczynało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zaczynej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zaczyno
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zaczynejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zaczynajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zaczynoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zaczynoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zaczynoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zaczynali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zaczynali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zaczynali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zaczynała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zaczynała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zaczynała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zaczynały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zaczynały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zaczynały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zaczynało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zaczynało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zaczynało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zaczynoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zaczynoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zaczynoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zaczynali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zaczynali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zaczynali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zaczynała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zaczynała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zaczynała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zaczynały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zaczynały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zaczynały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zaczynało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zaczynało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zaczynało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda zaczynoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz zaczynoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie zaczynoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy zaczynali; bydymy zaczynać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie zaczynali; bydziecie zaczynać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm zaczynali; bydōm zaczynać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda zaczynała; byda zaczynać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz zaczynała; bydziesz zaczynać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie zaczynała; bydzie zaczynać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy zaczynały; bydymy zaczynać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie zaczynały; bydziecie zaczynać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm zaczynaly; bydōm zaczynać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda zaczynało; byda zaczynać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz zaczynało; bydziesz zaczynać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie zaczynało; bydzie zaczynać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzaczynany
rzeczownik odczasown.zaczynani
Rybnik

 

Zaczynōm sie nerwować, bo tych dziecek jakoś dłōgo niy ma.

Zaczynej dzielić ta dorta, bo za chwila sie roztopi na tym słōńcu.

Lato zaczyno sie we czyrwniu.

Mi sie zdo je na deszcz, bo mie zaczyno głowa boleć.

 

Podej dalij…