zadeptać

zadeptać (sie) – zadeptać (pol.)

bezokolicznikzadeptać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zadepca; zadeptōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zadepcesz; zadeptosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zadepce; zadepto
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zadepcymy; zadeptōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zadepcecie; zadeptocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zadepcōm; zadeptajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zadeptoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zadeptoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zadeptoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zadeptali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zadeptaliście; żeście zadeptali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zadeptali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zadeptała żech; zadeptałach; żech zadeptała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zadeptała żeś; zadeptałaś; żeś zadeptała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zadeptała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zadeptały my; my zadeptały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zadeptałyście; żeście zadeptały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zadeptały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zadeptało żech; żech zadeptało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zadeptało żeś; żeś zadeptało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zadeptało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zadeptoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zadeptoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zadeptoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zadeptali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zadeptali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zadeptali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zadeptała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zadeptała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zadeptała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zadeptały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zadeptały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zadeptały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zadeptało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zadeptało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zadeptało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zadeptej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zadepto; niech zadepce
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zadeptejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zadepcōm; niech zadeptajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zadeptoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zadeptoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zadeptoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zadeptali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zadeptali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zadeptali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zadeptała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zadeptała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zadeptała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zadeptały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zadeptały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zadeptały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zadeptało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zadeptało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zadeptało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zadeptoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zadeptoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zadeptoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zadeptali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zadeptali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zadeptali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zadeptała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zadeptała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zadeptała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zadeptały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zadeptały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zadeptały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zadeptało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zadeptało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zadeptało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzadeptany
rzeczownik odczasown.zadeptani
Rybnik

POL: (1) zadeptać, przygnieść nogami iskry z ogniska, niedopałek papierosa; (2) zajść gdzieś. (potocznie).

 

Zadeptejcie dobrze ta fojera, az sie jako trowa niy chyci ôd tego.

Zadeptej tyn sztōmel, aż sie niy kurzi a niy śmierdzi.

Jo już niy chodza bez tydziyń do kościoła, bo niy zadepca, a w niedziela mie autym wiezōm.

 

 

Podej dalij…