zadrōtować

zadrōtować (sie) – zadrutować, zawiązać drutem (pol.)

bezokolicznikzadrōtować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zadrōtuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zadrōtujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zadrōtuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zadrōtujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zadrōtujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zadrōtujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zadrōtowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zadrōtowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zadrōtowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zadrōtowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zadrōtowaliście; żeście zadrōtowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zadrōtowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zadrōtowała żech; zadrōtowałach; żech zadrōtowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zadrōtowała żeś; zadrōtowałaś; żeś zadrōtowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zadrōtowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zadrōtowały my; my zadrōtowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zadrōtowałyście; żeście zadrōtowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zadrōtowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zadrōtowało żech; żech zadrōtowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zadrōtowało żeś; żeś zadrōtowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zadrōtowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zadrōtowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zadrōtowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zadrōtowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zadrōtowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zadrōtowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zadrōtowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zadrōtowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zadrōtowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zadōtowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zadrōtowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zadrōtowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zadrōtowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zadrōtowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zadrōtowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zadrōtowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zadrōtuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zadrōtuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zadrōtujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zadrōtujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zadrōtowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zadrōtowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zadrōtowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zadrōtowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zadrōtowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zadrōtowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zadrōtowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zadrōtowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zadrōtowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zadrōtowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zadrōtowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zadrōtowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zadrōtowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zadrōtowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zadrōtowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zadrōtowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zadrōtowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zadrōtowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zadrōtowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zadrōtowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zadrōtowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zadrōtowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zadrōtowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zadrōtowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zadrōtowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zadrōtowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zadrōtowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zadrōtowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zadrōtowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zadrōtowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzadrōtowany
rzeczownik odczasown.zadrōtowani
Rybnik

 

Wejź, a zadrōtuj ta fōrtka, aż te dzieci niy bydōm na ta szosyjo uciekać.

Wziōn żech na wartko zadrōtowoł ta dziura w miechu, coby my tych kartofli niy potraciyli.

Zadrōtuja te wrota, coby pies niy uciekoł.

 

 

Podej dalij…