zafurgać

zafurgać – zafruwać (pol.)

bezokolicznikzafurgać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zafurgōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zafurgosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zafurgo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zafurgōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zafurgocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zafurgajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zafurgoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zafurgoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zafurgoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zafurgali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zafurgaliście; żeście zafurgali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zafurgali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zafurgała żech; zafurgałach; żech zafurgała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zfuargała żeś; zafurgałaś; żeś zafurgała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zafurgała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zafurgały my; my zafurgały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zafurgałyście; żeście zafurgały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zfuargały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zafurgało żech; żech zafurgało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zafurgało żeś; żeś zafurgało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zafurgało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zafurgoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zafurgoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zafurgoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zafurgali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zafurgali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zafurgali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zafurgała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zafurgała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zafurgała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zafurgały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zafurgały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zafurgały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zafurgało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zafurgało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zafurgało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zafurgej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zafurgo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zafurgejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zafurgajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zafurgoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zafurgoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zafurgoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zafurgali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zafurgali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zafurgali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zafurgała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zafurgała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zafurgała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zafurgały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zafurgały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zafurgały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zafurgało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zafurgało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zafurgało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zafurgoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zafurgoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zafurgoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zafurgali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zafurgali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zafurgali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zafurgała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zafurgała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zafurgała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zafurgały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zafurgały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zafurgały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zafurgało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zafurgało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zafurgało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.zafurgani
Rybnik

 

POL: zafruwać gdzieś na dalszą odległość

 

Tyn boczōń niy zafurgo tak daleko, bo mo coś ze krzidłym.

Ptoki śpiychajōm sie, co zafurgajōm przed zimōm do ciepłych krajōw.

 

 

Podej dalij…