zafurgnyć

zafurgnyć – zafrunąć (pol.)

bezokolicznikzafurgnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zafurgna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zafurgniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zafurgnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zafurgnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zafurgniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zafurgnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zafurgnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zafurgnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zafurgnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zafurgli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zafurgliście; żeście zafurgli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zafurgli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zafurgła żech; zafurgłach; żech zafurgła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zafurgła żeś; zafurgłaś; żeś zafurgła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zafurgła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zafurgły my; my zafurgły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zafurgłyście; żeście zafurgły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zafurgły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zafurgło żech; żech zafurgło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zafurgło żeś; żeś zafurgło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zafurgło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zafurgnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zafurgnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zafurgnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zafurgli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zafurgli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zafurgli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zafurgła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zafurgła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zafurgła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zafurgły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zafurgły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zafurgły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zafurgło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zafurgło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zafurgło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zafurgnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zafurgnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zafurgnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zafurgnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zafurgnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zafurgnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zafurgnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zafurgli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zafurgli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zafurgli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zafurgła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zafurgła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zafurgła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zafurgły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zafurgły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zafurgły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wyzafurgło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zafurgło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zafurgło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zafurgnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zafurgnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zafurgnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zafurgli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zafurgli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zafurgli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zafurgła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zafurgła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zafurgła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zafurgły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zafurgły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zafurgły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zafurgło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zafurgło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zafurgło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzafurgnyty
rzeczownik odczasown.zafurgnyci
Rybnik

POL: zafrunąć gdzieś na krōtką odległość

 

Tyn młody wrōbel niy zafurgnie chyba tak daleko d gniozda.

Boczōń zafurgnōł do gniozda, a zaniōs młodym coś do żarcio.

 

 

Podej dalij…