zafurgować

zafurgować – zafruwać

bezokolicznikzafurgować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zafurguja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zafurgujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zafurguje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zafurgujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zafurgujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zafurgujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zafurgowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zafurgowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zafurgowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zafurgowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zafurgowaliście; żeście zafurgowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zafurgowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zafurgowała żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zafurgowała żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zafurgowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zafurgowały my; my zafurgowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zafurgowałyście; żeście zafurgowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zafurgowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zafurgowało żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zafurgowało żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zafurgowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zafurgowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zafurgowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zafurgowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zafurgowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zafurgowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zafurgowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zafurgowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zafurgowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zafurgowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zafurgowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zafurgowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zafurgowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zafurgowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zafurgowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zafurgowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zafurguj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zafurguje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zafurgujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zafurgujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zafurgowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zafurgowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zafurgowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zafurgowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zafurgowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zafurgowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zafurgowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zafurgowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zafurgowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zafurgowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zafurgowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zafurgowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zafurgowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zafurgowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zafurgowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zafurgowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zafurgowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zafurgowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zafurgowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zafurgowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zafurgowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zafurgowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zafurgowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zafurgowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zafurgowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zafurgowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zafurgowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zafurgowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zafurgowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zafurgowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda zafurgowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz zafurgowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie zafurgowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy zafurgowali; bydymy zafurgować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie zafurgowali; bydziecie zafurgować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm zafurgowali; bydōm zafurgować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda zafurgowała; byda zafurgować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz zafurgowała; bydziesz zafurgować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie zafurgowała; bydzie zafurgować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy zafurgowały; bydymy zafurgować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie zafurgowały; bydziecie zafurgować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm zafurgowały; bydōm zafurgować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda zafurgowało; byda zafurgować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz zafurgowało; bydziesz zafurgować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie zafurgowało; bydzie zafurgować
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.zafurgowani
Rybnik

POL: zafruwać więcej razy,lub węcej niż jedna sztuka

 

Tyn ptok uczy sie furgać, tōż sztyjc wyfurguje a zafurguje do gniozda.

Te ptoki zafurgujōm na zima do Afryki.

 

Podej dalij…