zagadować

zagadować – zagadywać (pol.)

bezokolicznikzagadować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zagaduja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zagadujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zagaduje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zagadujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zagadujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zagadujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zagadowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zagadowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zagadowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zagadowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zagadowaliście; żeście zagadowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zagadowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zagadowała żech; zagadowałach; żech zagadowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zagadowała żeś; zagadowałaś; żeś zagadowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zagadowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zagadowały my; my zagadowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zagadowałyście; żeście zagadowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zagadowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zagadowało żech; żech zagadowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zagadowało żeś; żeś zagadowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zagadowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zagadowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zagadowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zagadowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zagadowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zagadowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zagadowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zagadowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zagadowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zagadowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zagadowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zagadowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zagadowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zagadowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zagadowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zagadowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zagaduj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zagaduje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zagadujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zagadujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zagadowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zagadowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zagadowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zagadowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zagadowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zagadowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zagadowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zagadowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zagadowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zagadowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zagadowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zagadowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zagadowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zagadowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zagadowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zagadowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zagadowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zagadowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zagadowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zagadowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zagadowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zagadowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zagadowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zagadowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zagadowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zagadowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zagadowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zagadowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zagadowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zagadowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda zagadowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz zagadowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie zagadowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy zagadowali; bydymy zagadować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie zagadowali; bydziecie zagadować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm zagadowali; bydōm zagadować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda zagadowała; byda zagadować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz zagadowała; bydziesz zagadować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie zagadowała; bydzie zagadowała
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy zagadowały; bydymy zagadować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie zagadowały; bydziecie zagadować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm zagadowały; bydōm zagadować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda zagadowało; byda zagadować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz zagadowało; bydziesz zagadować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie zagadowało; bydzie zagadować
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.zagadowani
Rybnik

POL: zagadywać, korzystająć z okazji w celu osiągnięcia jakiegoś celu, uzyskania korzyści.

 

Dziołcha tak dłōgo zagfadowała, ąż żech ji dała na ta rajza do gōrōw.

Ôn poradzi tak zagadować, że niy poradza mu ôdmōwić.

 

Podej dalij…