zagerować

zagerować (sie) – sfermentować (pol.)

bezokolicznikzagerować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zageruja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zagerujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zageruje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zagerujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zagerujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zagerujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zagerowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zagerowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zagerowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zagerowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zagerowaliście; żeście zagerowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zagerowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zagerowała żech; zagerowałach; żech zagerowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zagerowała żeś; zagerowałaś; żeś zagerowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zagerowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zagerowały my; my zagerowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zagerowałyście; żeście zagerowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zagerowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zagerowało żech; żech zagerowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zagerowało żeś; żeś zagerowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zagerowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zagerowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zagerowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zagerowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zagerowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zagerowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zagerowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zagerowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zagerowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zagerowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zagerowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zagerowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zagerowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zagerowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zagerowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zagerowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zageruj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zageruje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zagerujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zagerujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zagerowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zagerowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zagerowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zagerowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zagerowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zagerowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zagerowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zagerowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zagerowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zagerowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zagerowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zagerowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zagerowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zagerowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zagerowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zagerowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zagerowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zagerowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zagerowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zagerowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zagerowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zagerowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zagerowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zagerowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zagerowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zagerowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zagerowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zagerowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zagerowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zagerowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzagerowany
rzeczownik odczasown.zagerowani
Rybnik

Wylyj tyn kōmpot, bo ôn już zagrowoł, a niy idzie go pić.

Wejź ta zupa, a postow jōm do chłōdka, aż niy zageruje.

Tak żeś chcioł pić tyn sok, a zagerowoł, boś sie go ani niy chyciōł.

Podej dalij…