zagłowoczyć

zagłowoczyć (sie) – zamęczyć nieświadomie w czasie zabawy (pol.)

bezokolicznikzagłowoczyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zagłowocza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zagłowoczysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zagłowoczy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zagłowoczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zagłowoczycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zagłowoczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zagłowoczōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zagłowoczōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zagłowoczōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zagłowoczyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zagłowoczyliście; żeście zagłowoczyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zagłowoczyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zagłowoczyła żech; zagłowoczyłach; żech zagłowoczyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zagłowoczyła żeś; zagłowoczyłaś; żeś zagłowoczyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zagłowoczyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zagłowoczyły my; my zagłowoczyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zqgłowoczyłyście; żeście zagłowoczyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zagłowoczyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zagłowoczyło żech; żech zagłowoczyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zagłowoczyło żeś; żeś zagłowoczyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zagłowoczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zagłowoczōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zagłowoczōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zagłowoczōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zagłowoczyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zagłowoczyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zagłowoczyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zagłowoczyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zagłowoczyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zagłowoczyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zagłowoczyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zagłowoczyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zagłowoczyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zagłowoczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zagłowoczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zagłowoczyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zqgłowocz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zqgłowoczy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zagłowoczcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zagłowoczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zagłowoczōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zagłowoczōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zagłowoczōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zagłowoczyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zagłowoczyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zagłowoczyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zagłowoczyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zagłowoczyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zagłowoczyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zagłowoczyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zagłowoczyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zagłowoczyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zagłowoczyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zagłowoczyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zagłowoczyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zagłowoczōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zagłowoczōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zagłowoczōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zagłowoczyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zagłowoczyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zagłowoczyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zagłowoczyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zagłowoczyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zagłowoczyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zagłowoczyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zagłowoczyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zagłowoczyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zagłowoczyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zagłowoczyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zagłowoczyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzagłowoczōny
rzeczownik odczasown.zagłowoczyni
Rybnik

POL: zamęczyć kogoś, jakieś zwierzę nieświadomie w czasie zabawy, nie zdając sobie sprawy ze swojej przewagi fizycznej.

 

Wejź tymu synkowi tego krōlika, bo ôn go zagłowoczy.

Tyn kot sie bawi z tōm myszōm, puszczo jōm a zaś chyto, aż jōm zagłowoczy.

Niy puszczej tego psa miyndzy te kury, bo ôn sie chce z nimi gōnić, aż kero zagłowoczy.

Niy ściskej tak tego pilōntka, bo go zagłowoczycz.

 

 

 

 

 

Podej dalij…