zagrożać

zagrożać (sie) – zagrażać (pol.)

bezokolicznikzagrożać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zagrożōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zagrożosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zagrożo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zagrożōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zagrożocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zagrożajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zagrożoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zagrożoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zagrożoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zagrożali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zagrożaliście
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zagrożali
cz. przesz. l. poj. 1. os. -. ż.zagrożała żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zagrożała żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zagrożała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zagrożały my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zagrożałyście; żeście zagrożały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zagrożały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zagrożało żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zagrożało żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zagrożało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zagrożoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zagrożoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zagrożoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zagrożali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zagrożali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zagrożali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zagrożała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zagrożała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zagrożała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zagrożały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zagrożały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zagrożały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zagrożało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zagrożało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zagrożało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zagrożej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zagrożo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. oszagrożejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zagrożajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zagrożoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zagrożoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zagrożoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zagrożali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zagrożali byście; byście zagrożali
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zagrożali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zagrożała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zagrożała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zagrożała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zagrożały by my; by my zagrożały
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zagrożały byście; byście zagrożały
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zagrożały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zagrożało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zagrożało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zagrożało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zagrożoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zagrożoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zagrożoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zagrożali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zagrożali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zagrożali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zagrożała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zagrożała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zagrożała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zagrożały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zagrożały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zagrożały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zagrożało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zagrożało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zagrożało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda zagrożoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydzisz zagrożoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie zagrożoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. r. mos. bydymy zagrożali; bydymy zagrożać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie zagrożali; bydziecie zagrożać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm zagrożali; bydōm zagrożać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda zagrożała; byda zagrożać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz zagrożała; bydziesz zagrożać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie zagrożała; bydzie zagrożać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy zagrożały; bydymy zagrożać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie zagrożały; bydziecie zagrożać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm zagrożały; bydōm zagrożać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda zagrożało; byda zagrożać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz zagrożało; bydziesz zagrożać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie zagrożało; bydzie zagrożać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzagrożany
rzeczownik odczasown.zagrożani
Rybnik

 

Trza ôbalić ta staro stodoła, bo ôna zagrożo, że sie sama ôbali, a kerego przitrzaśnie.

Ta sausza zagrożo, ze sie las chyci a zgore.

Podej dalij…