zagryzać

zagryzać – zagryzać (pol.)

bezokolicznikzagryzać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zagryzōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zagryzosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zagryzo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zagryzōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zagryzocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zagryzajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zagryzoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zagryzoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zagryzoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.gryzali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zagryzaliście; żeście zagryzali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zagryzali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zagryzała żech; zagryzałach; żech zagryzała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zagryzała żeś; zagryzałaś; żeś zagryzała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zagryzała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zagryzały my; my zagryzały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zagryzałyście; żeście zagryzały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zagryzały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zagryzało żech; żech zagryzało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zagryzało żeś; żeś zagryzało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zagryzało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zagryzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zagryzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zagryzoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zagryzali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zagryzali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zagryzali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zagryzała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zagryzała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zagryzała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zagryzały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zagryzały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zagryzały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zagryzało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zagryzało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zagryzało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zagryzej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zagryzo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zagryzejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zagryzajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zagryzoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zagryzoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zagryzoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zagryzali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zagryzali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zagryzali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zagryzała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zagryzała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zagryzała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zagryzały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zagryzały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zagryzały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zagryzało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zagryzało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zagryzało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zagryzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zagryzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zagryzoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zagryzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zagryzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zagryzali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zagryzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zagryzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zagryzała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zagryzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zagryzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zagryzały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zagryzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś agryrzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zagryzało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda zagryzoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz zagryzoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie zagryzoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy zagryzali; bydymy zagryzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie zagryzali; bydziecie zagryzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm zagryzali; bydōm zagryzać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda zagryzała; byda zagryzać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz zagryzała; bydziesz zagryzać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie zagryzało; bydzie zagryzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy zagryzały; bydymy zagrzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie zagryzały; bydziecie zagryzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm zagryzały; bydōm zagryzać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda zagryzało; byda zagryzać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz zagryzało; bydziesz zagryzać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie zagryzało; bydzie zagryzać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzagryzany
rzeczownik odczasown.zagryzani
Rybnik

 

Musza se prziwachować, bo mi sam coś kurzynta zagryzo.

 

 

Podej dalij…