zagrzynyć

zagrzynyć (sie) – zagarnąć (pol.)

bezokolicznikzagrzynyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zagrzyna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zagrzyniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zagrzynie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zagrzynymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zagrzyniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zagrzynōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zagrzynōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zagrzynōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zagrzynōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zagrzynyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zagrzynyliście; żeście zagrzynyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zagrzynyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zagrzynyła żech; zagrzynyłach; żech zagrzynyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zagrzynyła żeś; zagrzynyłaś; żeś zagrzynyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zagrzynyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zagrzynyły my; my zagrzynyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zagrzynyłyście; żeście zagrzynyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zagrzynyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zagrzynyło żech; żech zagrzynyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zagrzynyło żeś; żeś zagrzynyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zagrzynyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zagrzynōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zagrzynōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zagrzynōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zagrzynyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zagrzynyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zagrzynyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zagrzynyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zagrzynyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zagrzynyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zagrzynyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zagrzynyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zagrzynyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zagrzynyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zagrzynyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zagrzynyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zagrzyń
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zagrzynie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zagrzyńcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zagrzynōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zagrzynōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zagrzynōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zagrzynōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zagrzynyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zagrzynyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zagrzynyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zagrzynyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zagrzynyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zagrzynyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zagrzynyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zagrzynyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zagrzynyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zagrzynyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zagrzynyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zagrzynyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zagrzynōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zagrzynōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zagrzynōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zagrzynyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zagrzynyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zagrzynyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zagrzynyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zagrzynyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zagrzynyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zagrzynyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zagrzynyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zagrzynyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zagrzynyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zagrzynyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zagrzynyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzagrzynyty
rzeczownik odczasown.zagrzynyci
Rybnik

POL: (1) zagarnąć coś np,ręką, łopatą; (2) zaczerpnąć chochlą, łyżką.

 

Dyć, zagrzyń tam tōm kelniōm po spodku, a niy yno ta wodziczka z wiyrchu slywosz.

Zagrzyń jeszcze ze dwa razy łyżkōm a zupa bydzie zjedzōno.

Tyn mały tak rōnczkōm zagrzynōł, a wszystki graczki zebroł do sia.

 

Podej dalij…