zahajcować

zahajcować (sie) – rozpalić w piecu (pol.)

bezokolicznikzahajcować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zahajcuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zahajcujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zahajcuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zahajcujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zahajcujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zahajcujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zahajcowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zahajcowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zahajcowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zahajcowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zahajcowaliście; żeście zahajcowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zahajcowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zahajcowała żech; zahajcowałach; żech zahajcowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zahajcowała żeś; zahajcowałaś; żeś zahajcowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zahajcowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zahajcowały my; my zahajcowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zahajcowałyście; żeście zahajcowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zahajcowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zahajcowało żech; żech zahajcowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zahajcowało żeś; żeś zahajcowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zahajcowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zahajcowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zahajcowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zahajcowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zahajcowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zahajcowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zahajcowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zahajcowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zahajcowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zahajcowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zahajcowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zahajcowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zahajcowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zahajcowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zahajcowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zahajcowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zahajcuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zahajcuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zahajcujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zahajcujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zahajcowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zahajcowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zahajcowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zahajcowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zahajcowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zahajcowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zahajcowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zahajcowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zahajcowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zahajcowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zahajcowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zahajcowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zahajcowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zahajcowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zahajcowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zahajcowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zahajcowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zahajcowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zahajcowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zahajcowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zahajcowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zahajcowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zahajcowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zahajcowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zahajcowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zahajcowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zahajcowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zahajcowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zahajcowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zahajcowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzahajcowany
rzeczownik odczasown.zahajcowani
Rybnik

 

Idź, zahajcuj tam trocha w pywnicy, bo dzisiej je jakoś chłōdno na dworze.

We sobota zahajcuja, jak sie bydymy kōmpać, bo na razie  jeszcze niy ma tak zima.

Sōmsiod zahajcowoł, bezto na placu je siwo.

Podej dalij…