zajrzeć

zajrzeć (sie) – popatrzeć; odwiedzić (pol.)

bezokolicznikzajrzeć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zajrza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zajrzisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zajrzi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zajrzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zajrzicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zajrzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zajrzoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zajrzoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zajrzoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zajrzeli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zajrzeliście; żeście zajrzeli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zajrzeli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zajrzała żech; zajrzałach; żech zajrzała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zajrzała żeś; zajrzałaś; żeś zajrzała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zajrzała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zajrzały my; my zajrzały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zajrzałyście; żeście zajrzały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zajrzały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zajrzało żech; żech zajrzało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zajrzało żeś; żeś zajrzało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zajrzało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zajrzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zajrzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zajrzoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zajrzeli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zajrzeli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zajrzeli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zajrzała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zajrzała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zajrzała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zajrzały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zajrzały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zajrzały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zajrzało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zajrzało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zajrzało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zajrzij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zajrzi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zajrzijjcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zajrzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zajrzoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zajrzoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zajrzoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zajrzeli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zajrzeli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zajrzeli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zajrzała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zajrzała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zajrzała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zajrzały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zajrzały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zajrzały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zajrzało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zajrzało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zajrzało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zajrzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zajrzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zarzoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zajrzeli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zajrzeli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zajrzeli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zajrzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zajrzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zajrzała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zajrzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zajrzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zajrzały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zajrzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zajrzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zajrzało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzajrzany
rzeczownik odczasown.zajrzyni
Rybnik

 

Zajrzij tam za chwila na te dzieci, co robiōm.

Bezmała ciotka sōm tako choro, trza mi tam jutro na nia zajrzeć.

Jutro pojada do miasta, tōż po drōdze tam zajrza na starzika.

Podej dalij…