zakalōny

zakalōny – zachmurzony, zmącony (pol.)

imiesłów przymiotn. biernyzakalōny
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...zakalōny
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...zakalōno
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...zakalōne
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... zakalyni; zakalōne
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...zakalōne
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...zakalōnego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...zakalōnej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...zakalōnego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...zakalōnych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...zakalōnych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...zakalōnymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...zakalōnej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... zakalōnymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... zakalōnym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
zakalōnym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...zakalōnego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... zakalōny
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..zakalōno
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... zakalōne
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
zakalōnych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... zakalōne
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
zakalōnym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...zakalōnōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...zakalōnōm
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...zakalōnymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...zakaōnymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...zakalōnym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..zakalōnej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...zakalōnym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...zakalōnych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...zakalōnych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...zakalōny
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...zakalōno
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... zakalōne
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...zakalyni; zakalōne
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...zakalōne
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

POL: (1) zachmurzony (niebo); (2) zmącony, np. woda.

 

SI: Widzisz, jak tam je zakalōne, za chwila bydzie padać.

PL: Widzisz, jak tam jest zachmurzone, za chwilę będzie padać.

 

SI: Muszymy sie wartko wracać dudōm, aż niy zmoknymy, bo je tak fest zakalōne.

PL: Musimy szybko wracać do domu, żeby nie zmoknąć, bo jest tak mocno zachmurzone.

 

SI: Po burzy woda we przikopie je fest zakalōno, tōż niy idzie sie w nij kōmpać.

PL: Po burzy woda w rzeczce jest mocno zmącona, więc nie można się w niej kąpać.

 

Podej dalij…