zakazować

zakazować (sie) – zakazywać (pol.)

bezokolicznikzakazować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zakazuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zakazujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zakazuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zakazujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zakazujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zakazujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zakazowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zakazowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zakazowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zakazowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zakazowaliście; żeście zakazowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zakazowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zakazowała żech; zakazowałach; żech zakazowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zakazowała żeś; zakazowałaś; żeś zakazowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zakazowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zakazowały my; my zakazowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zakazowałyście; żeście zakazowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zakazowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zakazowało żech; żech zakazowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zakazowało żeś; żeś zakazowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zakazowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zakazowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zakazowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zakazowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zakazowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zakazowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zakazowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zakazowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zakazowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zakazowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zakazowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zakazowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zakazowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zakazowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zakazowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zakazowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zakazuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zakazuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zakazujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zakazujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zakazowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zakazowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zakazowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zakazowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zakazowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zakazowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zakazowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zakazowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zakazowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zakazowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zakazowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zakazowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zakazowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zakazowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zakazowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zakazowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zakazowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zakazowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zakazowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zakazowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zakazowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zakazowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zakazowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zakazowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zakazowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zakazowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zakazowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zakazowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zakazowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zakazowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda zakazowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz zakazowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie zakazowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy zakazowali; bydymy zakazować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie zakazowali; bydziecie zakazować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm zakazowali; bydōm zakazować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda zakazowała; byda zakazować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz zakazowała; bydziesz zakazować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie zakazowała; bydzie zakazować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy zakazowały; bydymy zakazować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie zakazowały; bydziecie zakazować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm zakazowały; bydōm zakazować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda zakazowało: byda zakazować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz zakazowało; bydziesz zakazować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie zakazowało; bydzie zakazować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzakazowany
rzeczownik odczasown.zakazowani
Rybnik

 

Mama mi dycko zakauje chodzić na muzyka, ale jo i tak uciecza.

Ônymu możesz zakazować, ôn cie i tak niy usłōchnie.

Jo ci zakazuja tam chodzić, pamiyntej.

 

Podej dalij…